Wikiwand gör Wikipedia (mer) användarvänlig

Wikiwand med förhandsvisning av länk

Wikiwand är ett tillägg till Chrome webbläsare och gör Wikipedia mycket mer användarvänlig och grafiskt tilltalande.

 • Med Wikiwand installerat öppnas alla Wikipedia-länkar i tillägget.
 • Layouten blir snyggare och mer lättläst. Du kan ändra flera inställningar själv.
 • Innehållsförteckningen fixeras till vänsterkanten, och alla andra “val” finns i en ikonrad längst upp.
 • Länkarna har en snygg förhandsvisning, vilket gör att du kan stanna kvar på huvudsidan men ändå få ytterligare information. Detta gör navigeringen mycket smidig.
 • Det går att spara bokmärken.
 • Det går att återgå till Wikipedia genom att klicka på W i ikonraden.

Motsvarande text i Wikipedia

Ute på skolorna hörs ofta diskussioner om Wikipedias trovärdighet – alla kan trots allt ändra i innehållet. Eleverna ska uppmärksammas om detta och tillämpa sitt vanliga källkritiska förhållningssätt. Det betyder inte att Wikipedia är en dålig källa, dock. Innehållet på Wikipedia håller oftast en hög kvalitet, eftersom de flesta människor som skriver där har stor kunskap inom sitt ämne och en passion att hålla ordning på fakta på Wikipedia. Rena felaktigheter rättas oftast snabbt till och kontroversiella ämnen är låsta.
Många är även lärarna som förfaras över att eleverna fastnat i det snabba “copy paste”-förfarandet, gärna med Wikipedia som källa. Jag kan återigen konstatera att faktasökning och faktahantering är svårt och måste tränas.

 • Öva att söka tillsammans med eleverna. Vill du ha tips på hur du kan göra detta; kontakta Skolbibliotekarierna om Samtalsgoogling.
 • Förklara hur du gör när du söker och bedömer om en källa är användbar och trovärdig.
 • När tillämpar du översiktsläsning och sökläsning när du bedömer källor och letar efter information på en webbplats? (Dessa två strategier övas i svenskämnet, men görs det specifikt på text på skärm?)
 • Hur gör du när du väljer ut fakta ur en text/film och hur noterar/antecknar du den medan du läser/ser/lyssnar? Vissa klistrar in hela stycken i ett dokument för att senare bearbeta, men många tar stödord med penna och papper. Post it-lappar för smidigare disposition? Fler sätt?
 • Till sist: Hur sammanställer du din fakta? Vilka sätt passar just ditt ämne och den här uppgiften?

Läs mer om att använda Wikipedia som källa.
Testa sina sökkunskaper i A Google a day.
Läs om Wikiwand på Wikipedia.

Wikiwand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *