Wikimini – fakta och källkritik med Wikipedias "småsyskon"

Att bli informationsproducenter innebär för dem [eleverna] det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

Källa: https://sv.wikimini.org/wiki/Wikimini:Om

Att vi är många som  använder Wikipedia vet vi ju: Wikipedia är den sjätte mest använda webbplatsen i Sverige, enligt AlexaGår det att använda Wikipedia som källa i skolan? Varför använder elever som knappt kan förstå språket på Wikipedia denna ändå som källa?  Dessa är nog frågor som många lärare har ställt sig någon gång de senaste åren. Jag har tidigare reflekterat här på bloggen över att faktasökande och faktahantering är svårt och måste tränas, för annars blir den enkla lösningen för elever utan tillräckliga läs- och faktahanteringsstrategier att helt enkelt copy-pasta Wikipedia-artiklar.
I detta inlägg kommer jag att redogöra för hur vi på ett konkret sätt kan arbeta med informationssökning och källkritik på nätet samtidigt som eleverna lär sig texttypen faktatext. Eleverna granskar och producerar informationstexter som andra elever kan läsa. Detta gör vi med hjälp av Wikipedias “småsyskon”, Wikimini. Upplägget är med modifikation även användbart för äldre elever med Wikipedia och sist i detta inlägg hittar ni filmtips och fler uppslag för Wikipedia-arbete.
Med start i höst har vi på AV-media samt Skolbibliotekarierna i Trelleborg ambitionen att erbjuda lärare på mellanstadiet en grundkurs i Wikimini där det kommer att ingå lärarhandledning samt undervisning i klassrummet med faktatext, webbtext, informationssökning, källhantering samt källkritik. Vi kommer att försöka genomföra ett “genrep” redan nu i vår.

2008 lanserades Wikimini, en encyklopedi på nätet med artiklar för och av barn mellan 8-13 år. Med inlogg kan användarna skapa och redigera inlägg, precis som på Wikipedia. Det går även att använda Wikimini som uppslagsverk för de yngre barnen, även om många inlägg fortfarande väntar på att bli skrivna. En del länkar leder till ursprungssidan på franska och precis som Wikipedia är Wikimini ett pågående projekt, d.v.s. allt är inte färdigt. Fördelarna med att arbeta med Wikimini är:

 • att lärarna kan följa sina elevers skrivande genom deras alias.
 • att innehållet är anpassat för barn
 • att språket är anpassat för barn
 • att eleverna får autentiska mottagare för sina texter (värdeskapande lärande)
 • att det skapas förståelse för att alla kan vara skribenter på nätet: ansvarsfullt agerande
 • att det skapas förståelse för att alla kan vara skribenter på nätet: källkritiskt förhållningssätt
 • att det skapas förståelse för källhantering och vikten av att ange källan
 • att många texter på nätet är kollaborativa texter, d.v.s. texter med många avsändare
 • att eleverna får förståelse för hur Wikimini och Wikipedia fungerar, med redigeringar, diskussion och respons.

Hur kan vi använda Wikimini i undervisningen?

Skolverket använder Wikipedia och Wikimini som exempel på hur lärare kan utveckla aspekterna av elevernas digitala kompetens bl.a. i inlägget “Wikipedia i undervisningen”,  där Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, förklarar hur hon resonerar kring detta. Enligt Mörtsell får eleverna en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket. Mer om Mörtsells erfarenheter av Wikimini och Wikipedia kan du läsa i denna Skolvärlden-artikel
Skolverket har i en av sina moduler om källkritik även med texten “Elever fick träna källkritik i Wikimini” Upplägget nedan är bl.a. inspirerat av denna text. Texten berättar om Jessica Olefeldt, lärare på Lerbäckskolan i Lund, som  tycker att hennes användning av Wikimini i undervisningen är en positiv erfarenhet. Hennes Wikimini-checklista är användbar och finns längre fram i detta inlägg.
Tips på hur vi kan använda Wikimini i undervisningen:

 • Wikimini kan användas som ett reklamfritt uppslagsverk – där eleverna uppmuntras att vara källkritiska. 
 • Att arbeta med Wikimini är själva målet med undervisningen, ämnet är av sekundär vikt. Lämpar sig som ämnesövergripande projekt. Allt som det går att skriva en faktatext om, går att skriva på Wikimini.
 • Att skriva en artikel som slutprodukt av längre projekt, d.v.s själva bedömningsuppgiften.
 • Att skriva en artikel i slutet av ett projekt blir som en sammanfattning eller t.om. utvärdering av projektet.
 • Att öva källkritik genom att göra källkritisk granskning av en Wikimini-/Wikipediaartikel. Är all fakta belagd med källor? Är källorna trovärdiga och bra?
Som lärare kopplar du elevernas inlogg till ditt konto för översikt.

 

Upplägg för arbete med Wikimini i undervisningen

Lärarförberedelse
 • Bekanta dig med Wikimini och jämför gärna med Wikipedia.
 • Skaffa dig ett inlogg.
 • Se dessa tre filmer om hur Wikimini kan användas i undervisningen för att arbeta med språk, ämnesinnehåll och förståelse för kollaborativa texter på nätet.
 • Läs Wikiminis egna hjälpsida för pedagoger
Läsa o förstå
 • Surfa in på Wikimini tillsammans med eleverna och läs ett par artiklar . Hur ser artiklarna ut? Vilka delar finns med? Hur är språket? Kan vi hitta det vi vill läsa om?
 • Titta i historiken i en artikel.
 • Vilka källor har angivits? Klicka på länken och granska källan. Verkan den trovärdig?
 • Gå igenom hur eleverna skriver en objektiv faktatext. Här finns exempel på instruktionsfilm.
 • Diskutera upphovsrätt på Wikimini: Precis som på Wikipedia gäller licensen CC by SA, d.v.s. att du delar med dig av den text du skriver samt att andra får lov att ändra i den.
Hitta och sammanställa fakta.
 • Ha med ett  källkritiskt perspektiv. Se t.ex. på Hur vet du det? (fr. 6 år) eller Är det sant? (fr.10 år). Läs mer om källkritik i grundskolans läroplan här på bloggen.
 • När ni har bestämt vad ni ska skriva om är det dags för förarbetet. Sammanställ era förkunskaper och frågor, kanske i ett VÖL-schema.
 • Nu ska ni söka efter fakta. Diskutera vad en källa är. Vad är en trovärdig källa? Läromedel, uppslagsverk , kartor, faktaböcker och trovärdiga källor på nätet. Antingen sammanställer läraren källorna eller så resonerar klassen fram vilka källor som ska användas. Eventuellt passar det med till kommunens biblioteket eller besök av skolbibliotekarierna.
 • Ta gärna hjälp av kommunens skolbibliotekarier för att få tips/genomgång av  informationssökning och -sammanställning. Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket, menar i artikeln ”Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker”Skolvärlden (publicerad 2018-03-29, hämtad 2018-04-03) att skolbibliotekarier har en god kunskap om källkritik och medier som är användbar i dagens skola.
 • Läs mer om informationssökning i det kommande inlägget “Det är väl bara att googla” – om informationssökning på nätet.
 • Gå igenom strategier för hur eleverna kan ta anteckningar medan de samlar fakta, t.ex. tankekarta och stödord.
 • Glöm inte att gå igenom hur eleverna ska sammanställa sina källor och hur de ska ange källorna.
 • När det gäller bilder passar det att ha en upphovsdiskussion. Använd gärna egna bilder. Wikimini har även en bilddatabas från vilken det går att använda bilder.
 • Utgå gärna från ämnen där eleverna kan arbeta utifrån samma begrepp, t.ex. djurarter eller städer.
Jessica Olefeldts Wikimini-checklista (länk i bild)
Granska fakta och redigera artiklar samt skriva egna artiklar från grunden
 • Det kan vara enklare för eleverna att börja med att granska och redigera artiklar än att skriva en själv från grunden. Du som lärare kan med fördel i förväg skriva en artikel om er skola/stad/stadsdel som eleverna kan lägga till information i. Du kan skapa utrymme för redigeringar genom att t.ex. lägga till en rubrik, men inte skriva någon text, låta bli att ange källa och inte ha med någon bild.
 • Titta på Wikiminis regler tillsammans med eleverna. Förklara även för eleverna att andra kan gå in och redigera i deras texter och att det inte är något som man ska ta illa upp över.
 • Här finns en grundläggande instruktionsfilm.
 • Ge respons innan eleverna lägger ut sina texter.

Wikimini-/Wikipedia-tips


Är Wikipedia en trovärdig källa? Wikimedia har gjort denna film som visar hur du kan arbeta källkritiskt med Wikipedia i undervisningen.

Att använda Wikipedia som källa

Skolverkets Kolla källans idélåda tar upp att arbete med Wikipedia inte bara tränar eleverna i källkritiskt tänkande, utan även ger dem insikt i hur källhänvisningar fungerar.

Träningsmodul på Wikipedia

Wikimedias introduktion till dig som är lärare och vill arbeta med sidan. Denna vägledning tar dig steg för steg igenom grunderna i Wikipedia, hur du redigerar, hur du kan arbeta i klassrummet, ger dig generella ämnesråd samt går igenom kurssidorna (där du kan följa elevernas arbete).

Falltstudier med Wikipedia i undervisningen

Filmer och tips från Wikimedia

Wikigap – genusmedvetenhet på nätet

Sverige Utrikesdepartement har i samarbete med Wikimedia Sverige anordnat ett event för att skapa mer jämlikhet på nätet. På Wikipedia är 90% av artiklarna skrivna av män och det finns 4 gånger så många artiklar om män som om kvinnor. Detta är ett snitt, eftersom det varierar mellan olika regioner/språk. Eventet uppmärksammades speciellt på Internationella kvinnodagen och än så länge har wikipedianer i mer än 50 länder, på mer än 30 språk, deltagit i Wikigap och mer än 1600 deltagare har lagt till/redigerar cirka 3000 artiklar om framstående kvinnor i världen.

”Många elever tycker Wikipedia är en wow-grej”

I en artikel med titeln “Många elever tycker att Wikipedia är en wow-grej” i Skolvärlden berättar Sara Mörtsell  mer om hennes erfarenheter av arbetet med Wikipedia i klassrummet.
“Om jag hade haft elever i samhällskunskap till exempel så hade jag funderat på, vad kan mina elever om Wikipedia, känner de till hur Wikipedia funkar. Vill de använda Wikipedia som en källa, då skulle jag vilja se ett resonemang kring det. Men det är bättre att använda Wikipedia som en startpunkt, som en väg till andra källor. Och jag tycker att det är mer användbart som ett verktyg när man arbetar med källkritik.”

Välkommen till min plats!

En webbplats som presenterar Välkommen till min plats!, ett tema för åk 1- gymnasiet där elever skrev om sin plats (skola, gata, torget o.s.v.) först med personlig text på Riksantikvarieämbetets www.platser.se och sedan som faktatext på Wikimini respektive Wikimedia. Denna gedigna webbplats innehåller lektionsplanering, instruktioner, filmer och exempel. Filmen nedan förklarar en hel del om hur det är att arbeta med Wikimini och Wikipedia med elever.

Wikiwand

Installera Wikiwand för en mer användarvänligt gränssnitt. Läs mer här.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *