Valåret i skolan (del 8): Valkompasser

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 
En relativ ny tjänst som brukar dyka upp inför val de senaste åren är tidningarnas och andra medieföretags valkompasser. Genom att svara på ett antal frågor och ibland också vikta hur viktiga de är för en får man ett resultat vilket parti som passar en bäst. Det finns självklart mycket att problematisera och diskutera kring dessa tjänster men de kan ju tjäna som en värdemätare kring vilket parti man lutar åt och också som en inventering av vilka olika frågor tidningarna och testmakarna finner viktiga i valrörelsen.
Några uppslag kring hur man skulle kunna jobba med valkompasser i klassrummet

 • Låt eleverna göra en kompass och fråga sen klassen om deras resultat överensstämde med vad de trodde att de skulle få för resultat. Diskutera varför det kanske inte blev så.
 • Låt eleverna svara på två olika valkompasser, får de samma resultat?
 • Låt kompasserna tjäna som en form av kunskapsinventering och ta upp och prata om de frågorna som de inte riktigt har koll på.
 • Diskutera vilken mer information de behöver ha kunskap om för att kunna göra ett informerat val om partierna som t.ex. ideologi, visioner, partiprogram osv.
 • Låt eleverna i små grupper försöka göra en kompass och bli ett förutbestämt parti, detta borde tjäna som ett bra test över kunskapen kring partierna.
  • Vilka partier är det lättast att bli i kompasserna, dvs. har tydligaste åsikter/frågor?
  • Vilka är svårast?
 • Vilka frågor tycker eleverna fattas i kompasserna? Inventera vilka framtidsfrågor de tycker är viktigast, finns de med?
 • Se svenskarna viktigaste frågor/samhällsproblem från SOM-institutets statistik nedan, vilka av dessa frågor är representerade i valkompasserna? Prickar de in svenskarnas frågor?

 • Vad kan man rikta för kritik mot denna typ av tester? Kan de vara problematiska? Läs t.ex. Ledarskribenterna blev “fel” parti i Valkompassen
 • Kolla på de olika partierna webbsidor och se vilken valfråga de presenterar på sin förstasida. Inventera om dessa är med i kompasserna.
 • Ett klassiskt test på internet som mer testar vilken grundläggande ideologi man har hittar man på Political Compass vilket kan vara intressant i sammanhanget.

Valkompasser
SVD
Expressen
Aftonbladet
TT via Metro
DN

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *