Valåret i skolan (del 12): Delta i Nyhetsvärderaren valspecial!

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 
“I ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren 2017 hjälpte tusentals elever och lärare runt om i Sverige till att ta fram

ny kunskap om vilka nyheter som rör sig i ungas nyhetsflöden och hur trovärdiga de är. Resultaten visar att unga i första hand läser och delar trovärdiga “hårda” nyheter från etablerade medier.
Nu lanseras fortsättningen, Nyhetsvärderaren valspecial. Här är syftet att undersöka ungdomars digitala nyhetsflöden veckan närmast före riksdagsvalet 2018.
– Vilka slags nyheter förekommer? Hur trovärdiga är de? Var delas de? Kommer vi se mer av mindre trovärdiga nyheter med politiskt innehåll? Det blir en intressant jämförelse med förra årets resultat, säger Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala universitet och ansvarig forskare i Nyhetsvärderaren valspecial”
Varför inte ta och delta med dina elever i denna undersökning? Forskningen får hjälp och du och dina elever får en svårslagen inventering av deras mediekonsumtion och en tacksam ingång till att diskutera påverkan, sociala medier och källkritik, bland mycket annat.
Experimentet genomföra under vecka 36, tar c:a två timmar och är öppet för alla gymnasie- och högstadieklasser (samt Komvux och SFI).
Läs mer och anmäl er här:
Nyhetsvärderaren

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *