Kommer internet gå sönder på onsdag?

Den tjugonde juni kommer Europaparlamentets utskott för juridiska frågor hålla votering om EU:s nya direktiv om upphovsrätt.  Direktiven innebär att avgifter införs för att länka till upphovsrättsskyddat material (t.ex. en tidningsartikel) och att tjänster som erbjuder sina användare att ladda upp material (Facebook, Twitter, Instagram osv,) tvingas införa filtrering av materialet så att det inte innehåller upphovsrättsskyddat material. Kritiker av förslaget menar bland annat att detta kommer att hämma det offentliga samtalet och öppna upp för missbruk av upphovsrättsanspråk, så kallat copyfraud. En mängd universitet, högskolor, forskningsinstitut, bibliotek och andra organisationer så som Reportrar utan gränser, Human Rights Watch, Creative Commons och EFF har skrivit på protestbrev. Ur ett svenskt skol- och demokratiperspekiv kan direktivet ses som djupt bekymmersamt och det kommer påverka oss alla i hur vi kan bedriva undervisning i klassrummet. Efter votering i utskottet tas beslutet av parlamentet i plenum,
Läs mer om detta förslag och dess konsekvenser:

Rädda internet från EU:s länkskatt och nätcensur!

EU går vidare med förslag om automatisk avläsning av uppladdat innehåll

Europe’s New Copyright Rules Are Like YouTube’s Content ID System—for the Entire Internet

Bästa sättet att hålla sig ajour i processen är att följa Piratpartiets Julia Reda som skriver och följer processen.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *