Valåret i skolan (del 14): Visualisera med datastory och ny partikompass

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 
Två nya tjänster att använda med din elevgrupp för att orientera sig i partipolitiken och det parlamentariska systemet inför höstens val är Datastory och Riksdagsval.info.
Hypotetisk riksdag
På datastory kan du visualisera hur Riksdagens sammansättning hade sett ut om bara män, bara kvinnor, bara pensionärer, bara stockholmare osv. hade röstat. Låt eleverna sätta upp egna hypoteser innan och diskutera sen varför de tror att resultatet är som det är. Detta öppnar upp för en mängd intressant följdfrågor om varför väljargrupper kan tänkas rösta annorlunda.
Mätningarnas mätning
Hur förändrar sig opinionsläget i Sverige över tid? Mätningarnas mätning visar detta på ett föredömligt sätt och det är enkelt att följa partisympatierna från 2014 och framåt utifrån ett antal olika mätningsinstitut. Jämför och diskutera gärna varför det kan skilja så mycket mellan de olika institutens mätningar. Vilken funktion fyller opinionsmätningar?
Regeringsalternativ
Brottas du med att förklara hur de olika regeringsalternativen ser ut i dagens svårnavigerade politiska läge? Kolla på Datastorys tydliga grafik Regeringsalternativ som ytterst pedagogiskt illustrerar de olika alternativen.

Ett lyckligt äktenskap
Hur kan vi bilda regering och hur väl stämmer partiernas åsikter överens i diverse frågor? I den interaktiva funktionen Ett lyckligt äktenskap kan du själv komponera regeringsbildning och sen se hur väl dina valda partier kommer kunna samarbeta i diverse frågor. En extremt användbar tjänst. Låt eleverna sätta samman sina regeringar och diskutera deras resultat. Är det rimliga regeringsbildningar? Vilken regeringskombination hade fungerat allra sämst?
Förslag i riksdagen
Bläddra mellan 13 000 lagda motioner utifrån riksdagsledamot eller ämne. Man kan också se vilka partier som är mest aktiva motionsskrivande och vilka ämne som engagerar mest.
Riksdagsval.info är en annan ny tjänst som jämför de olika partiernas frågor utifrån olika frågor. Väl värd att titta på.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *