Valåret i skolan (del 17): Mediekompass lektionsmaterial och mediearkivet

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 

Använd gärna mediekompass färdiga lektionsmaterial samt passa på att beställa tidningar till din klass. För att beställa Trelleborgs Allehanda klickar du här, övriga tidningar listas här.
Nu finns Tidningsveckan 2018 färdig för lärare att använda. Under hela veckan före valet den 9 september kan man använda sig av de ämnesövergripande lektionsövningarna som alla bygger på journalistik och tidningsläsning och som kretsar kring valet Det finns fem övningar för årskurs 4–6 och sex övningar för årskurs 7–9 och gymnasiet, där den sjätte är en eftervalsanalys. 
Passa också på att skaffa tillgång till mediearkivet för dig och din klass gratis fram till den 16:e september! En fantastisk resurs som öppnar upp för en mängd möjligheter att utöka och förstärka möjligheterna att bevaka valet i en tid av nedlåst lokaltidningsjournalistik.
I en tid då Google-generationens sök styrs av algoritmer blir det allt viktigare att kritiskt kunna granska vad som sägs och skrivs i media och på nätet. Mediearkivet levererar neutrala resultat fritt från algoritmer och allt från källor med ansvarig utgivare. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv som samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv. Databasen innehåller i dag ungefär 120 miljoner (!) sökbara artiklar och används som researchdatabas av journalister, researchers, författare, högskolestudenter, grundskoleelever och många fler.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *