Valåret i skolan (del 19): Samlade parti- och valenkäter (plus zombies!)

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett).

Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Vi påbörjar därför en serie bloggposter där vi tipsar om material och filmar och försöker hitta intressanta infallsvinklar och lektionstips till er att använda i er undervisning. 
Inför valet skickar vanligtvis diverse intresseorganisationer ut enkäter till för att få svar på och kunna jämföra partiernas inställning till deras hjärtefrågor. Nedan har jag samlat de jag hittat och kanske har ni någon nytta av dessa. Sammanställningen om de olika partiernas inställning till zombieapokalypsen hade dock jag tittat på med mina elever om jag fortfarande hade jobbat som samhällskunskapslärare. Frågorna öppnar upp för en hel del intressanta analysområde kring hur väl partierna lyckas förmedla sin grundideologi och sakfrågor utifrån en relativt fånig frågeställning. Det är dessutom rätt så rolig läsning.
Så vill partierna förbereda sig inför zombieapokalypsen 2018
Lyckas partierna presentera sin reella politik utifrån en sån här relativt fånig fråga? Vem lyckas bäst? Vem lyckas sämst? Varför tar dom frågeställaren på allvar?
Guide till bostadspolitiken: Så tycker partierna
Hyresgästföreningen sammanställer vad de olika partierna driver för frågor relaterat till bostadspolitik. Ett brev med frågor till partierna har skickats ut där svaren ska redovisas när de svarat.
Så mycket lovar partierna för miljöer
Naturskyddsföreningen sammanställer och utvärderar partiernas vallöfte kring miljö. Partiernas enkätsvar hittas här.
Riksdagspartierna svarar på idrottens frågor
Riksidrottsförbundets enkät till partierna om idrottsfrågor.
Så ska riksdagspartierna arbeta för djuren
Organisationen djurskyddet sammanställer partiernas svar på djurskyddsfrågor.
Diankonias partiledarenkät 2018
14 frågor relaterade till fattigdomsbekämpning, jämställdhet och mänskliga rättigheter till partiledarna för riksdagens samtliga partier. Rapporten i sin helhet.
Kulturvalet 2018
Kulturorganisationernas valenkät till partierna. På sidan finns också en kulturpolitisk valkompass.
Svensk byggtjänst val 2018
Hur blir bostadspolitiken efter valet? Svensk byggtjänst har bett samtliga riksdagspartier att svara på de viktigaste frågorna om byggbranschen.
Partierna om funktionsrätt
Vad tycker partierna om funktionsrätt?
Val 2018: Det här vill partierna i skolfrågan
Dagens Arena sammanställer partiernas åsikter i skolfrågan.
Arbetsvärldens enkät om välfärdsfrågor

Så tänker partierna kring ”skälig” och ”god” levnadsnivå

Tidningen Senioren frågar partierna om deras syn på socialtjänstlagen.
Arbetet mot korruption
Transparency International frågar partierna om korruption
SPF Seniorernas valenkät 2018
Klimatkompassen 2018
Världsnaturfondens partienkät om klimatfrågor.
Skogskompassen 2018
Världsnaturfondens partienkät om skogsfrågor.
Partienkät från KLYS
KLYS är en samarbetsorganisation för konstnärligt yrkesverksamma inom olika
konstområden och samlar genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 kulturskapare i
Sverige såsom författare, journalister, bild- och formkonstnärer, musikskapare och musiker,
skådespelare, dansare, regissörer och filmare.
Elbil Sveriges partienkät valåret 2018
Elbil Sverige har undersökt de politiska partiernas syn på omställning från fossila bilar till fossilfria och hur de tänker sig elbilens roll.
Forska!Sveriges enkät till partierna 2018
Riksdagspartiernas inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

Allmän värnplikt och territorialförsvar – vad säger partierna inför valet?

Organisationen Alliansfrihet – Nej till NATO-medlemskap sammanställer frågor och svar kring försvaret.
IVL Svenska Miljöinstitutets valenkät 2018
Judiska församlingen i Malmös valenkät

Stor valenkät: Strid om källkritiken

Biblioteksbladet sammanställer deras viktigaste valfrågor.
Riksdagspartiernas svar på valenkät om partiernas syn på förbättringar för upprustning av skollokaler
Astma- och allergiförbundet sammanställer.
VVS-fabrikanternas råds stora valenkät 2018
En kartläggning av riksdagens hbtq-politik
RFSLs valrapport.

Valenkät: Så vill partierna lösa bostadsbristen bland unga

Fastighetsfolkets valenkät.
Sveriges konsumenters valrapport
Svenska läkare mot kärnvapens valguide 2018
Sexualpolitisk valguide 2018
Tidningen Ottar sammanställer partiernas sexualpolitik.
Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *