“Gävleborgarna är positiva till varg” – Statistiklögner i en multimodal värld

Mängden av visuell representation av data i form av grafer, statistik och infografik finns överallt och används för att på verka folk till att köpa saker, hur de ska tänka om något och övertala. Denna typ av visuell kommunikation fungerar, i en studie fann man att 88 % av amerikaner tycket något var mer övertygande om det understöddes av den här typen av data (Zandan & May, 2016). Den här typen av information är  kombinerar modaliteter i form av text, siffror och grafiska element och kräver färdigheter för att tolkas. Dessa färdigheter argumenteras för av vissa att de bör ingå under MIK-paraplyet som “statistic literacy”, eller statistikkunnighet/kompetens.
Eleverna möter redan de här typen av utmaningar i t.ex. matematiken (7-9):

  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.”

I mer konkret form i fysik/kemi/biologi (7-9):

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Det är ju dock färdigheter som behövs för att kunna bedriva källkritik i alla ämne, något som numera är inskrivet i de flesta kursplaner. I denna bloggpost tänkte jag tipsa om lite olika alternativ kring hur man kan lära sig bli mer statistikkunnig som förhoppningsvis går att använda i flera ämne även om det såklart är fördelaktigt att utgå från naturliga exempel kopplade till ett arbetsområde eller tema.
Bloggen Open Mind gör en pedagogisk genomgång i hur man kan vända och vrida på klimatdata så att det ser ut som om temperaturen inte alls går upp över tid. Genom att vända och vrida och manipulera urval så har man plötsligt fått en graf som passar alldeles uppenbart för att stärka en tes om att temperaturen inte alls ökar. Mycket praktiskt i den politiska kampen! Artikeln med dess illustrerande grafer är tacksam att visa upp och diskutera med eleverna. Kanske kan man göra något eget med svensk klimatdata som lätt hittas på SMHI?
Är verkligen gävleborgarna positiva till varg? Denna nyhet spreds av P4 men togs upp av Medierna i P1 som granskade om de verkligen hade fog för sitt uttalande. Enligt statistiken hade de inte det utan resultaten hade tolkats på ett felaktigt sätt. Jan Strid sammanfattar i programmet: “Man säger att statistiken ljuger, nä, det gör den aldrig, men tolkningen av den, den kan vara ljug.” Och det är ju just det det handlar om, hur man presenterar och sen tolkar statistiken. Lyssna gärna på det korta inslaget!
Hur kan man enkelt luras med statistik? Emma Frans förklarar i en kort video.
Vill man ha flera bra exempel att utgå från och diskutera med sina elever är Illustrerad Vetenskaps artikel Nio av tio blir lurade av statistik utmärkt.
Matleaks har en del färdiga uppgifter i arbetsområdet Granska statistik
Metodguiden har en mängd bra ingångar och exempel för att jobba med statistik i skolan men också mycket om andra aspekter av vetenskapliga metoder.
Viralgranskarens artikel 3 gånger partiernas statistik inte visade hela bilden är ju tacksam att använda så här i valtider. Artikeln innehåller också en enkel checklista.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *