Only on Netflix – möjlighet att visa dokumentärer i klassrummet

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Visste du att Netflix låter sina användare visa ett antal av deras originaldokumentärer i utbildningsmiljö, inklusive klassrummet?  Netflix tillåter engångsvisningar i utbildningssyfte och termen ”engångsvisning” definierar Netflix enligt följande: “Engångsvisning innebär att du, som innehavare av ett Netflix-konto, inte får visa samma dokumentär flera gånger under samma dag eller vecka. Om du till exempel arbetar inom utbildningsväsendet och vill visa en viss dokumentär en gång per termin under flera terminer är det dock tillåtet.” (Netflix hjälpcenter, 2019-01-14).
Läs mer om villkoren för engångsvisningar av Netflix-produktioner.
Det är svårt att säga hur många dokumentärer det rör sig om för alla dokumentärer har inte “rätt” licens och får alltså inte visas i utbildningssammanhang. Dokumentärerna är främst av amerikanskt ursprung men vissa har även märkningen “global”. Det finns ingen sökfunktion i själva listan med Netflix originalproduktioner men den 42 sidor långa listan går att sortera enligt kategori, vilket underlättar lite. Klicka två gånger på Category, så dyker dokumentärer upp strax under anime series. Sedan är det “bara” att välja en dokumentär, klicka och se om den har rätt visningsrättigheter. Det var ett ganska tidsödande arbete, bör tilläggas.
När jag sökte bland dokumentärerna fann jag bl.a. dokumentären Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom som skildrar när den mänskliga rättighetsrörelsen i Ukraina växte fram 2013-2014. 

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *