Filmborgarmärket och andra vägar till film i skolan

Bild lånad från Filmcentrum.

Filmcentrum har tagit fram konceptet Filmborgarmärket, som är en utbildning i tio steg i elevernas visuella läskunnighet. De olika momenten rör olika aspekter av visuellt berättande och är en bra bas att utgå ifrån när man ska planera lektioner i MIK, media- och informationskunnighet. Till varje moment finns ett litet antal stödfrågor att använda i planeringen. Det finns även en PDF med information.
Momenten är:

  • Språk och berättande 1
  • Karaktärer och identifikation
  • Språk och berättande 2
  • Olika texter (skriven text jämfört med film)
  • Betydelse och motiv
  • Berättarperspektiv
  • Samhälle och sammanhang
  • Tolkning
  • Dramarturgi
  • Filmanalys

Filmcentrum själva anser att övningarna är lämpliga från åk 2 och uppåt.
Vill du ha mer stöd i arbetet rekommenderar vi Svenska Filminstitutets lilla broschyr Filmpedagogik – så funkar det! Den innehåller 11 praktiska övningar att göra i klassrummet, både med och utan film. Du kan även beställa broschyren här.
Vi har även i det tidigare inlägget Prata mer film i skolan! skrivit om hur vi kan arbeta med film i klassrummet.

Fler länkar i arbetet med filmanalys och filmproduktion:

Svenska filminstitutet – här hittar du pedagogiskt material att använda i undervisningen, t.ex. filmhandledningar, temaförslag och filmhistorik. Du hittar även ett filmpedagogiskt lexikon.
Publikationer från Svenska filminstitutet
Filmriket tillhandahåller instruktioner och manualer samt inspiration för hur vi kan skapa film i skolan.
SLI – Trelleborgs utbud av laglig strömmande media.

Creative Commons logotyp

Denna text har tidigare publicerats på Pedagog Trelleborg av angiven författare och materialet är licensierad under Creative Commons om inte annat anges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *