Spelifierad faktagranskning

Journalistinstitutet Poynter som är en alldeles utmärkt resurs i allt kring MIK (och som har ett förträffligt nyhetsbrev) satte samman en lista över spel för unga som tränar faktagranskning. Jag har spelat igenom dem för att se om de skulle kunna vara användbara i en svensk skolkontext.

Bad News (Engelska, svenska) har figurerat på bloggen innan låter en med olika val bygga upp en följarskala på Twitter och skapa fejkade nyhetskanaler samtidigt som ens förtroendemätare går upp och ner.

Bra termer att ha diskuterat eller nämnt innan:

 • Gammelmedia och MSM
 • Twitter och drevlogik
 • Fake news
 • Medielogik
 • Klimatbluff
 • Memer
 • Propagandistiskt språkbruk
 • Rubriksättning
 • Clickbait
 • Botar
 • Polarisering
 • Konspirationer
 • Filterbubblor
 • Troll

För att man ska få ut något av spelet så bör det kanske spelas efter att man har diskuterat och jobbat med dessa frågor. Ett annat alternativ är att spela spelat tillsammans i helklass så man kan diskutera de olika alternativen, förklara och sätta in saker i en kontext först. Jag tror att spelet hade kunnat fungera utmärkt på högstadiet/gymnasiet men det krävs att eleverna är lite insatta i dessa frågor innan.

Informationsblad för lärare

I BBC iReporter (engelska) ikläder man sig rollen som reporter som ska rapportera live om en sociala medier-jätte som slutat fungera. Man gör avvägningar kring vilken vinkel man ska välja och får feedback på sin accuracy, impact och speed-mätare. Hela tiden får man videosamtal som driver handlingen framåt och det är en rätt lång spelupplevelse.

Spelet exemplifierar tydligt vår märkliga ekosystem där traditionell media och sociala medier på olika sätt interagerar men kan nog upplevas som lite svårt. Även här tror jag att man bör genomföra spelet i grupp eller helklass först för att kunna diskutera de olika valen och den medielogik som spelet handlar om. Avvägningar mellan hur snabbt man ska posta något eller om man ska dubbelkolla och faktagranska det innan behöver hela tiden göras och bör kunna öppna upp för diskussioner om medieetik och medielogik.

Fakey övar dig på att avgöra om nyheter (bild, rubrik och ingress) kommer från en trovärdig källa eller från clickbait eller mer propagandistiskt håll. Bra och enkel mängdövning som bör fungera på högstadiet och gymnasiet. På engelska.

Newsfeed Defenders går ut på att avgöra och avfärda des- och misinformation genom att låta spelaren hitta källor som är riktiga, transparenta, trovärdiga och opartiska i hanterandet av vilka nyheter som ska postas på ett forum. Gränssnittet är inte helt enkelt att förstå även om delar av spelet är lovvärt och då kanske framförallt det självklara fokuset på lateral källkritik. Spelet är på det hela taget en plottrig upplevelse som jag inte ser som speciellt användbar.

Reality River Interland låter en svara på grundläggande frågor om dator- och internetsäkerhet för att på så sätt kunna korsa en flod. För yngre barn men på engelska. Kan med fördel hoppas över.

Factitious låter en avgöra om artiklar är genuina eller fake och man samlar poäng ju mer korrekta val man gör. Spelet har tre olika svårighetsgrader och låter en se källan till artikeln vilket gör att man lätt kan googla själv och avgöra trovärdigheten. Samma upplägg som Fakey ovan men med större textmängder och förmodligen mer lämpligt på gymnasiet. Manual med enkla källgranskningstips.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *