Källkritikens vecka del 4: Digitala resurser i historia

I denna veckas blogginlägg delar vi digitala resurser att använda i historieundervisningen och på så sätt få in andra källor än läromedel för källkritiska perspektiv och historiebruksdiskussioner. Vi tipsar också om webbplatser där eleverna kan vara med och bidraga till vår gemensamma historiebank som en del i historieundervisningen. Jakten på historiska källor Mikael Bruér, legitimerad…

Veckans vidareläsning: Digitaliseringen i musik och bild samt vår historia i konst

Vår historia i konsten – om att väcka känsla och förståelse Facebook-gruppen Art, Artists, Artwork tar upp konst ur olika vinklar, nu senast om History Channels serie där historiska skeenden slagits samman med samtida bilder från samma plats. Kanske kan bilder som dessa skapa förståelse för historien och dess bäring i nutiden. Kanske kan eleverna…

Veckans URtips – Fatta historia på lätt svenska

Fatta historia är en serie som är tänkt att fungera som introduktion till högstadiets historieundervisning. I serien är språket anpassat för dem som inte har svenska som modersmål.  Programledaren Arantxa Àlvarez utforskar tillsammans med två ungdomar historien på ett lekfullt sätt. Fakta förklaras med animerade inslag. Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om…

Hur många är 70 miljoner döda?

Den interaktiva filmen The Fallen of WW II visualiserar mängden döda soldater och civila i andra världskriget på ett förtjänstfullt sätt. Siffror som är stora är svåra att greppa men när de illustreras och sätts i ett sammanhang blir det lättare att förstå dem och jag tror att filmen på 20 minuter hade fungerat väldigt…

Valåret i skolan (del 10): Valskola 2018 + Varför rösta?

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det…

Veckans UR-tips – sagor på olika språk

Inför veckans URtips har vi grävt i URskolas utbud av sagor. Här finns många sagoskatter på ett flertal olika språk som lämpar sig för förskoleklass upp till åk 3. Sagor är ofta en bra punkt att utgå från när man vill ta upp värdegrundsfrågor. Titta Folksagor från hela världen  En serie från 2017 med folksagor…